Страх

Дъхът ми секва, застивам;
сноп птичи пера пламват,
мирис на смърт в едно цвете.

Без поглед, без дума, зинал;
уплашен да зърна или да се извърна;
миг празнота – в перленосиво.

Загледан в себе си, гледам как се гледам.


Уилям Уортън, “Отбой в полунощ” (“A Midnight Clear”)

Коментирай »»