Patton for President!

Луд ли съм или не съъъ-ъъъм, луд ли съъъм… или не съъ-ъъъъъммм?

It’s meant to be played THIS loud! :-P

Коментирай »»